Saturday, April 30, 2011

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT

STRATEGIK PENGURUSAN KOKURIKULUM

5. Peningkatan Kemudahan Fizikal

 1. Menyediakan kemudahan fizikal yang lengkap seperti berikut :-
 2. Padang yang mencukupi ukuran dan baik
 3. Gelanggang permainan yang sentiasa diurus
 4. Menyediakan peralatan yang mencukupi dan bermutu tinggi serta memenuhi keperluan sejajar dengan bilangan murid.
 5. Menyediakan tempat penyimpanan alatan yang mudah diuruskan seta mudah diambil apabila diperlukan.

6. Penyertaan Murid Dalam Aktiviti Luar Sekolah

 1. Mempastikan sekolah tidak ketinggalan dalam menyertai apa jua aktiviti pertandingan diperingkat zon, daerah atau negeri.
 2. Bagi menjamin kejayaan penyertaan,latihan pasukan sekolah yang sistematik perlu dirancang dan dilaksanakan.
 3. Guru-guru perlu memberikan komitmen yang tinggi bagi melahirkan murid atau pasukan sekolah yang cemerlang.

7. Penganugerahan

 1. Bagi menarik perhatian semua murid system penganugerahan kokurikulum perlu diadakan bagi kategori seperti berikut :-
  1. Tokoh Kokurikulum Sekolah
  2. Olahragawan dan Olahragawati Sekolah
  3. Juara Sukan Tahunan
  4. Pasukan Terbaik Sekolah
 2. Penganugerahan in disampaikan semasa Hari Anugerah Kecemerlangan.

No comments: